Viden om

I Retten til egen historie arbejder vi på at kunne tilbyde relevant viden, der gør det nemmere for nuværende og tidligere anbragte at finde, læse og bearbejde deres børnesagsakter – men også for sagsbehandlere, rådgivere, frivillige, forskere m.m., der ønsker at finde viden om området.  
Projektet henvender sig primært: 

Til dig, der er, eller har været anbragt

Har du været anbragt? Bor du hos en plejefamilie eller på en døgninstitution? Har du fået indsigt i akterne fra din børnesag, eller overvejer du at søge indsigt i din børnesag?

Læs mere

Til dig, der ønsker at være en del af et netværk af hjælpere

Alle, der ønsker at være en del af et netværk, der skal hjælpe nuværende og tidligere anbragte med at få indblik i eller med at finde akterne fra deres børnesag, samt hjælp til at læse og bearbejde indholdet.

Læs mere

Retten til Egen Historie - eksempler på målgruppe
Dokumenter

Til dig der har interesse for arbejdet med egenacces eller aktindsigt

Egenaccessagsbehandlere i Rigsarkivet og i kommunale arkiver (§ 7-arkiver) der i henhold til kapitel 7a i arkivloven skal træffe afgørelse om borgernes henvendelser om indsigt i egne personoplysninger, samt sagsbehandlere, jurister og andre medarbejdere, der arbejder med aktindsigtsbegæringer i landets 98 kommuner. 

Læs mere

Til dig der arbejder med skriftlig dokumentation i børne- og ungesager

Kommunale aktører i landets 98 kommuner, samt professionelle på private institutioner, der på forskellig vis arbejder med skriftlig dokumentation i børne- og ungesager: Socialrådgivere, pædagoger, familieplejekonsulenter, skolelærere, sundhedsplejersker mfl.

Læs mere

Kommende produkter

Vores forskellige produkter, vil løbende blive udviklet og lagt ud på siden, i takt med at de bliver færdiggjort. Du vil derfor kunne opleve, at du ikke umiddelbart kan finde de svar og produkter du søger. Ønsker du at få personlig besked når de uploades på hjemmesiden, kan du tilmelde dig vores nyhedsmail. Du er også altid velkommen til at kontakte os. 

Børnesagsakter

Dokumenter og oplysninger, som nuværende og tidligere anbragte har ret til indsigt i efter lovgivningen. Det kan eksempelvis være institutionsjournaler, underretninger, stambøger, handleplaner, afgørelser eller klager.

KONTAKT OS I DAG

Når vi har modtaget dine oplysninger, vil du blive kontaktet indenfor 14 arbejdsdage, og sammen laver vi en plan for det videre forløb.

Vi glæder os til at høre fra dig.

TILMELD DIG VORES NYHEDSMAIL IDAG