Egenacces eller aktindsigt

Denne side er målrettet sagsbehandlere i Rigsarkivet og i kommunale arkiver (§ 7-arkiver), der i henhold til kapitel 7a i arkivloven skal træffe afgørelse om borgernes henvendelser om indsigt i egne personoplysninger, samt til socialrådgivere, institutionsledere og andre der arbejder med aktindsigtsbegæringer i landets 98 kommuner.

Det kan være en tidskrævende proces at identificere borgernes børnesagsakter og dokumenter fra anbringelsesinstitutionerne af to grunde: For det første er der behov for præcise oplysninger fra borgere, der ønsker at finde oplysninger om dem selv. For det andet kan det være forskelligt, hvor de kommunale børnesager befinder sig. De kan enten findes hos stadsarkiverne, i kommunerne eller i Rigsarkivet, hvis de er bevaret. Dokumenter fra anbringelsesinstitutionerne kan også befinde sig forskellige steder. De kan enten findes i institutionen (hvis den stadig eksisterer), hos stadsarkiverne eller i Rigsarkivet, hvis institutionens arkiv er blevet bevaret. 

For denne gruppe, der på forskellige måder arbejder med egenacces eller aktindsigtsbegæringer fra nuværende og tidligere anbragte, skal projektet udvikle digitale, interaktive hjælperedskaber (fx interaktive flowcharts over sagsgange, links til regler og administrativ praksis, guidning til yderligere rådgivning mv.), som løbende kan opdateres. 

Film, podcast, vejledninger og inspirationsmaterialer vil blive lagt ud på hjemmesiden i takt med, at de bliver færdiggjort.  

Tilmeld dig vores nyhedsmail og få direkte besked, når de er tilgængelige. 

Egenacces

Arkivlovens § 39 b, giver borgeren ret til at få indsigt i egne personoplysninger. Det er også muligt at få indsigt i elektronisk materiale efter arkivlovens § 39 a. Retten til egenacces er gratis. Der vil i sagsbehandlingen blive foretaget en vurdering af om der skal fastsættes vilkår eller undtages oplysninger i forbindelse med udlevering af materialet.

Læs mere

KONTAKT OS I DAG

Når vi har modtaget dine oplysninger, vil du blive kontaktet indenfor 14 arbejdsdage, og sammen laver vi en plan for det videre forløb.

Vi glæder os til at høre fra dig.

TILMELD DIG VORES NYHEDSMAIL IDAG