Organisering

Retten til egen historie bliver ledet af Danmarks Forsorgsmuseum der også har ansvaret for gennemførelsen af delprojekt 4 & 6. Københavns Professionshøjskole har ansvaret for gennemførelsen af delprojekt 1, 7 & 8. Rigsarkivet har ansvaret for gennemførelsen af delprojekt 2 & 3. TABUKA har ansvaret for gennemførelsen af delprojekt 5

  • Projektledelse og ansvarlig for delprojekt 4 & 6
    • Ansvarlig for delprojekt 1, 7 & 8. Løbende monitorering og evaluering af det samlede projekt
    • Ansvarlig for delprojekt 2 & 3
    • Ansvarlig for delprojekt 5

Erfarings- og testpanel

Rådgivende netværk

Projektet har nedsat et rådgivende netværk der mødes én gang årligt, og som skal være med til at rådgive projektledelsen og udbrede kendskabet til vores forskellige produkter. Netværket består af De Anbragtes Vilkår, Børns Vilkår, Landsforening af væresteder, samt Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge.

Faglig sparringsgruppe

Projektet har desuden nedsat en faglig sparringsgruppe, der mødes hvert halve år og som har til opgave at give inputs til og kvalificere nogle af projektets forskellige tiltag og materialer. Sparringsgruppen består af De Anbragtes Vilkår, Børns Vilkår, Joannahuset, Justitia, Socialstyrelsen, VIVE og Ankestyrelsen. Følgende samarbejdskommuner deltager også: Tårnby, Lyngby-Tårbæk, Allerød, Rødovre og Greve.

Erfarings- og testpanel

Projektet har afslutningsvis nedsat et Erfarings- og testpanel, der mødes hvert halve år, og som har til opgave at bidrage med brugerperspektivet og derigennem kvalificere vores arbejde undervejs i processen og løbende teste vores produkter. Erfarings- og testpanelet består af tidligere anbragte, og er organiseret i en henholdsvis unge- og seniorgruppe. Grupperne mødes separat, men med mulighed for at mødes og udveksle erfaringer på tværs af grupperne.

TILMELD DIG VORES NYHEDSMAIL IDAG

KONTAKT OS I DAG

Når vi har modtaget dine oplysninger, vil du blive kontaktet indenfor 14 arbejdsdage, og sammen laver vi en plan for det videre forløb.

Vi glæder os til at høre fra dig.