Skriftlig dokumentation

Denne side er målrettet kommunale aktører i landets kommuner, samt professionelle på private institutioner, der på forskellig vis arbejder med skriftlig dokumentation i børne- og ungesager: Socialrådgivere, pædagoger, familieplejekonsulenter, skolelærere, sundhedsplejersker, psykologer mfl.  

For denne gruppe, der arbejder med skriftlig dokumentation i børne- og ungesager, skal projektet inspirere til nye måder at arbejde med skriftlighed og inddragelse af barnet/den unge på, der tager afsæt i principperne i Barnets Lov og hjælper med at realisere ambitionen om, at børn og unge på baggrund af læsningen af deres sagsakter ikke får den opfattelse, at de af professionelle voksne er blevet set som om de udgjorde et problem, der skulle håndteres.  

Sammen med de kommuner, vi samarbejder med i projektet, er vi ved at udvikle inspirationsmaterialer, der kan styrke praksis med at skrive om – og med – børn og unge i anbringelsessager. Inspirationsmaterialerne vil være handlingsanvisende og bl.a. indeholde gode og dårlige eksempler på skriftlig dokumentation (fx i form af børnefaglige undersøgelser, handleplaner, underretninger m.m.). Materialerne vil være målrettet kommunale aktører (fx socialrådgivere, pædagoger på døgninstitutioner, plejeforældre, familieplejekonsulenter, lærere, psykologer) og vil kunne anvendes landsdækkende og hjælpe til at sikre, at børn og unge i højere grad inddrages i udarbejdelsen af skriftlig dokumentation, samt at de kan læse deres egne sagsakter uden at beskrivelserne får uventede skadelige konsekvenser for dem.  

Vi udvikler løbende forskellige materialer, der er henvendt til kommunale aktører, som er involveret i at skrive om børn og unge i børnesager eller i at give aktindsigt i børnesager. Materialerne vil blive lagt ud på hjemmesiden i takt med, at de bliver færdiggjort. Vi sikrer høj faglighed af materialerne igennem faglig sparring med aktører fra Socialstyrelsen, De Anbragtes Vilkår, Børns Vilkår, Joannahuset, Ankestyrelsen, Justitia mfl., som er repræsenterede i vores faglige sparringsgruppe

Film, podcast, og inspirationsmaterialer vil blive lagt ud på hjemmesiden i takt med, at de bliver færdiggjort. 

Tilmeld dig vores nyhedsmail og få direkte besked når de er tilgængelige. 

TILMELD DIG VORES NYHEDSMAIL IDAG

KONTAKT OS I DAG

Når vi har modtaget dine oplysninger, vil du blive kontaktet indenfor 14 arbejdsdage, og sammen laver vi en plan for det videre forløb.

Vi glæder os til at høre fra dig.