Inspiration

Her har vi samlet en oversigt over nogle af de initiativer og noget af den litteratur, der har inspireret os i vores arbejde. Du kan også finde links til relevante podcasts, dokumentarfilm og meget mere.  

Initiativer der har inspireret os

Find & connect

Find & Connect tilbyder en bred vifte af hjælp og støtte til tidligere børnehjemsbørn. De hjælper med at fremskaffe informationer og fotos fra forskellige institutioner, og har udarbejdet en guide til tidligere anbragte, der ønsker at finde oplysninger på egen hånd. De hjælper desuden med at finde frem til børnesagsakter, samt etablere kontakt med regionale støttegrupper eller andre former for sociale tilbud.

Læs mere om Find & Connect

Lotus Place (AUS)

Lotus Place tilbyder bl.a. at hjælpe tidligere børnehjemsbørn med at finde frem til deres børnesagsakter. Hvis tidligere børnehjemsbørn ønsker hjælp til at læse den, tilbyder de også denne service. Lotus Place eksperimenterer desuden med at præsentere sagsakterne på forskellige måder, således at tidligere børnehjemsbørn føler, at de kan vise den til deres børn eller børnebørn. 

Læs mere om Lotus Place

Open Place (AUS)

Open Place tilbyder en bred vifte af tilbud, målrettet tidligere anbragte. De arbejder bl.a. med rådgivning, støttegrupper, læsning af børnesagsakter og hjælp til at finde frem til sine egne sagsakter 

Læs mere om Open Place

The Care Leavers Association (UK)

The Care Leavers Association tilbyder forskellige former for støtte til tidligere anbragte, der ønsker at finde og læse deres børnesagsakter. Organisationen er drevet af tidligere anbragte og modtager årligt ca. 200-300 henvendelser fra tidligere børnehjemsbørn, der ønsker hjælp til at finde deres børnesagsakter. Tidligere børnehjemsbørn tilbydes individuel hjælp, hvis det er nødvendigt.  

Læs mere om The Care Leavers Association

Supplerende læsning

Link til podcasts, hjemmesider, dokumentarfilm og meget mere

Podcasten Velfærdsprofeten

Københavns Professionshøjskole vil bidrage til at udvikle svar og viden, som de kommende år vil præge vores velfærdssamfund. I podcasten Velfærdsprofeten undersøger værterne Lotte Andersen og Maja Haack aktuelle problemstillinger, ny viden og udvikling på velfærdsområdet til lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger, ledere, sygeplejersker – og alt der i mellem.

Anbragt I historien

Anbragt i historien er et projekt der handler om liv og vilkår for børn og voksne, som var anbragt uden for hjemmet i perioden 1945-1980. Det drejer sig blandt andet om børn og voksne, som var anbragt på børnehjem, psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens institutioner, arbejdsanstalter, forsorgshjem og institutioner for blinde, døve, vanføre, epileptikere. Projektet blev afsluttet i 2015, men på projektets hjemmesiden kan du fortsat dele din egen historie og bidrage til en fortsat indsamling af viden om livet og vilkårene for anbragte. 

Læs mere

Dokumentarfilmen Jagten på mig selv

I denne DR-dokumentar fortæller dokumentaristen Per Wennick om sin egen anbringelse og oplevelser på børnehjemmet Godthåb og om hans deltagelse I videnskabelige undersøgelser på kommunehospitalet. I filmen går dokumentarholdet på jagt efter svar, og her kommer Pers sagsakter bl.a. til at spille en afgørende rolle.  

Læs mere

TILMELD DIG VORES NYHEDSMAIL IDAG

KONTAKT OS I DAG

Når vi har modtaget dine oplysninger, vil du blive kontaktet indenfor 14 arbejdsdage, og sammen laver vi en plan for det videre forløb.

Vi glæder os til at høre fra dig.